Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal adalet savunuculuğu yetkinlikleri ile LGBTI bireylere yönelik tutumlari arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli)