Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Ordu University, Instıtute Of Scıence, Bahçe Bitkileri (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ordu University, Instıtute Of Scıence, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Ordu Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  Çakıldak fındık çeşidinde rakım, yıl ve bahçelere göre verimin değişimi üzerine araştırmalar

  Ordu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)