Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 2020 - Continues Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Hotel, Restaurant And Caterıng Servıces, Turkey

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr) (Tıp), Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences, Fizyoloji (Yl) (Tezli) (Tıp), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Arts And Scıences, Biyoloji Pr., Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Sıçanlarda intraperitoneal adropin uygulamasının besin alımı üzerine etkilerinin araştırılması

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr) (Tıp)

 • 2012 Postgraduate

  Fare kohlear çekirdekteki bazı nöronların elektrofizyolojik özellikleri ve bu nöronlardakiTRPM2 katyon kanalı üzerine çalışma

  Firat University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Yl) (Tezli) (Tıp)