Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Postgraduate

  Cappadocia University, Graduate Educatıon, Traınıng And Research Instıtute, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi , Turkey

 • 2020 - Continues Associate Degree

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Acil Durum Ve Afet Yönetimi, Turkey

 • 2020 - 2020 Postgraduate

  Aydin Adnan Menderes University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Turkey

 • 2011 - 2017 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2014 - 2016 Associate Degree

  Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Turkey

 • 2009 - 2011 Associate Degree

  Kocaeli University, İzmit Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, Turkey

 • 2006 - 2009 Associate Degree

  Hatay Mustafa Kemal University, Vocatıonal School, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ (60 Saat)

  Vocational Training , ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

 • 2020PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ ( 60 Saat)

  Vocational Training , AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

 • 2020YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ (60 Saat)

  Vocational Training , AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

 • 2020Yangın Söndürme Ve Arama Kurtarma (116 saat)

  Vocational Training , Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 • 2019Yangın Eğitimi Kursu (20 saat)

  Vocational Training , Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 • 2019Afet Bilinci Eğitimi (32 saat)

  Vocational Training , Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 • 2019Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Eğitimi (56 saat)

  Vocational Training , Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 • 2019İş Güvenliği ve işçi Sağlığı Eğitimi (24 saat)

  Occupational Health and Safety , Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü