Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2005 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

 • 1999 - 2002 Associate Degree

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Doğrudan yabancı yatırımlar, dış ticaret ve ekonomik büyüme: İçsel büyüme modelleri çerçevesinde bir inceleme Sustainable Development

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akimlarinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği Sustainable Development

  Mugla Sitki Kocman University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English