Academic and Administrative Experience

Courses

  • Associate Degree Türkiye'de Sosyal Güvenlik Uygulamaları

  • Associate Degree İktisata Giriş

  • Associate Degree Sosyal Güvenlik Hukuku I

  • Associate Degree Sosyal Hizmetler-I

  • Associate Degree İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler

  • Associate Degree İş Sağlığı ve İş Güvenliği

  • Associate Degree Sosyal GüvenlikHukuku II

  • Associate Degree Sosyal Hizmetlere Giriş

  • Associate Degree Sosyal Güvenliğe Giriş