Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Wi-Fi Teknolojisi Kullanarak Bulut Tabanlı Mobil Sağlık İzleme Sistemi Tasarımı

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.85

Tek Düğüm ve Çok Düğüm Hadoop Ortamı İle Sunucu ErişimiGünlükleri Analiz Edilerek Sunucu Bakımı İçin Doğru ZamanlamaTespiti

Tek Düğüm ve Çok Düğüm Hadoop Ortamı İle Sunucu ErişimiGünlükleri Analiz Edilerek Sunucu Bakımı İçin Doğru ZamanlamaTespiti, 11 - 14 April 2018

Kontrollü Tarla Trafiği Uygulamaları İçin Makina Görme Tabanlı Otonom Araç Yönlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Uludağ ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSAL BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 11 June 2015