Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ADLİ FELSEFE VE TOLERANS

Akademik Hassasiyetler, vol.8, no.15, pp.21-42, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ernest Sosa’nın Erdem Merkezli Epistemolojisinde BilgininDerecelendirilmesi

Dörtöğe, no.14, pp.99-118, 2018 (Other Refereed National Journals)

Tolerans Paradoksu

The Journal Of Academic Social Sciences Studies, no.59, pp.577-606, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

John Locke un Tolerans Anlayışına Bir Eleştiri

Kesit Akademi, no.8, pp.281-304, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effects of Modernity On Individuals In Turkey

Bildiri, Erzurum, Turkey, 04 March 2022, pp.159-165 Creative Commons License

Toleransın Gerekçelendirilmesi

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik ÇalışmalarSempozyumu, Turkey, 13 - 15 June 2019

Toleransın Sınırı

6th International Symposium on Academic Studies in Educational and SocialSciences, 13 - 15 May 2019

Modern batı paradigmasındaki tolerans kavramı ile dini tevhidi düşünce içerisindeki müsamaha kavramının felsefi zihniyet karşılaştırılması

Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası -2, Isparta, Turkey, 08 February 2019, pp.315-360

Tolerans Paradoksu

ASOSCONGRESS 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017

John Locke’un Tolerans Anlayışına Bir Eleştiri

ASOSCONGRESS 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ALANYA, Turkey, 18 May - 20 December 2017

Heidegger de Özgürlük Sorunu

III. Genç Akademisyenler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2015, pp.643-661

Books & Book Chapters

Tolerans Üzerine

Orion, Ankara, 2022

A HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE: TIME IN GREEK TRAGEDY

in: TARİH ARAŞTIRMALARI -II, Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ Semra ÇERKEZOĞLU, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.99-124, 2022 Creative Commons License

AN APPROACH TOWARDS UNDERSTANDING OF GADAMERIAN THESIS REGARDING HISTORICAL CONSCIOUSNESS IN RESPECT OF PREJUDICES AND UNDERSTANDING

in: TARİH ARAŞTIRMALARI -II, Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ Semra ÇERKEZOĞLU, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.125-146, 2022 Creative Commons License

TOLERANS, HOŞGÖRÜ VE MÜSAMAHA

in: DEĞERLER ÜZERİNE FELSEFİ SORGULAMALAR, CENGİZ, Ceyhun A.; CENGİZ, E., Editor, NOBEL, Ankara, pp.151-198, 2021

Tolerans Üzerine Bir Mektup

ATIF Yayıncılık, Ankara, 2017

Samimiliğin Çağdaş Kodlaması

in: Özneyi Yeniden Düşünmek (Haz. James D. Faubion), Fikret YILMAZ, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.231-250, 2014

Bilimsel Bilginin Modern Paradigmaları

in: Özneyi Yeniden Düşünmek (Haz. James D. Faubion), Fikret YILMAZ, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.271-292, 2014