Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate ÇOCUK EDEBİYATI 1

 • Undergraduate İLMİ ARAŞ.MET.1 (TEZ)

 • Undergraduate TÜRK DİLİ TARİHİ I

 • Undergraduate YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ 1

 • Undergraduate YENİ TÜRK EDEBİYATI I

 • Undergraduate İLMİ ARAŞTIRMA METNİ II (TEZ)

 • Undergraduate TÜRK DİLİ TARİHİ II

 • Undergraduate TÜRKÇENİN ANLAM BİLİMİ 1

 • Undergraduate YENİ TÜRK EDEBİYATI II

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI

 • Undergraduate TÜRKÇENİN ANLAM BİLİMİ II

 • Undergraduate KLASİK MANZUM METİNLER

 • Undergraduate EDEBİ BİLGİLER II

 • Undergraduate TAN.SON.TÜRK TİY. T

 • Undergraduate YAŞAYAN TÜRK LEHÇELERİ II