Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Davranış Bilimleri: Çatışma, kaygı ve Ego Savunma Mekanizmaları

 • Undergraduate Sinema ve nöropsikiyatri

 • Undergraduate MSS ve davranış ilişkisi

 • Undergraduate Davranışın PsikodinamikTemelleri

 • Undergraduate Yetişkinlik, yaşlılık, öüm

 • Undergraduate Kanıta Dayalı Tıp, Eleştirel Okuma

 • Undergraduate Kanıta Dayalı Tıp,Bilgi-Okur Yazarlığı,Makale Değerlendirme

 • Undergraduate Kanıta Dayalı Tıp, Kanıtların Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Demans ve amnestik bozukluklar

 • Undergraduate Merkezi Sinir Sistemi ve Davranış İlişkisi

 • Undergraduate Kanıta dayalı tıp, bilgi okur yazarlığı

 • Undergraduate Kanıta Dayalı Tıp, Örnek Olgu Değerlendirmesi ve Ödev

 • Undergraduate Hastanın sorumlulukları ve hasta hakları

 • Undergraduate İnsan hakları

 • Undergraduate Deliryum

 • Undergraduate Sağlık ve hastalık kavramları

 • Undergraduate KanıtaDayalıTıp, Bilgi-Okur Yazarlığı, Bilgi Kaynakları

 • Undergraduate Kanıta Dayalı Tıp, Kanıt Aramak

 • Undergraduate Yetişkinlik, Yaşlılık ve Ölüm

 • Undergraduate Kanıta Dayalı Tıp,Bilgi-Okur Yazarlığı,Makale Okuma

 • Undergraduate Etik açıdan hasta ve hekim ilişkisi

 • Undergraduate Sağlık hakkı

 • Undergraduate Somatoform bozukluklar

 • Undergraduate Anksiyete bozuklukları

 • Undergraduate Hekimin sorumlulukları

 • Undergraduate Hekimin hakları