Education Information

Education Information

 • 2007 - 2016 Doctorate

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Dr), Turkey

 • 2002 - 2007 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Patlıcan (Solanum melongena L.)’xxda melatonin içeriğinin ve üşüme stresine karşı etkisinin belirlenmesi

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Farklı yetiştirme ortamlarının Ganoderma lucıdum (fr.) karst. mantarının verim ve kalitesi üzerine etkileri

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English