Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2017 Yılı İtibarıyla Türkiye’de Tarımsal Gelir ve Traktörleşme İlişkisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.73-87, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

An Overview of the World Agricultural Machinery Manufacturing Sector

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.14, no.1, pp.23-30, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türk Tarım Makinaları İmalat Sanayinde Firma Performansı Üzerine Yenilik Türlerinin Etkileri

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.11, no.1, pp.17-24, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of the European Union Common Agricultural Policies on the Turkish Sector of Agricultural Machinery

The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, vol.1, pp.127-132, 2013 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği nde ve Türkiye de Tarım Makinaları İmalat Sanayi

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), vol.8, no.4, pp.411-419, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on the Relationship between Agricultural Income and Tractorization in Turkey as of 2020

AHI EVRAN International Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 30 November - 02 December 2021, pp.507

2017 Yılı İtibarıyla Türkiye’de Tarımsal Gelir ve Traktörleşme İlişkisi

32. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.42

An overview of the World Agricultural Machinery Manufacturing Sector

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017

Elma Hasat Platformlarındaki Gelişmeler

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.343-347

Türk Tarım Makinaları İmalat Sanayinde Firma Performansı Üzerine Yenilik Türlerinin Etkileri

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 02 September 2014 - 05 September 2015, pp.5

Kendiyürür Meyve Hasat Makinasının İşletmecilik Parametrelerinin Belirlenmesi

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.330-333

Hassas Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler

TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.295-320

Structural Condition and Productivity of Agriculture in Turkey on the Way Towards EU Membership

Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey, 8 - 11 September 2014, vol.15, pp.65-74

Effects of the European Union Common Agricultural Policies on the Turkish Sector of Agricultural Machinery

23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.127-132

AB Üyeliği Sürecinde Tarım Sektörünün Yapısal Durumu ve Verimlilik

Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.415-424

Tarım Makinalarında Kalite Kavramının Çiftçi İmalatçı Bayi Tarafından Algılanma Biçimi

Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Aydın, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.85-92

Tarım Makinalarında Kalite Maliyet İlişkileri ve Çiftçi Beklentileri

Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Aydın, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.77-84

Books & Book Chapters

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN AGRICULTURAL INCOME AND TRACTORIZATION IN TURKEY AS OF 2020

in: CLIMATE-SMART AGRICULTURE FOR THE REAL GREEN REVOLUTION, Ahmet ÇELİK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.81-116, 2021