Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on the Relationship between Agricultural Income and Tractorization in Turkey as of 2020

AHI EVRAN International Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 30 November - 02 December 2021, pp.507

2017 Yılı İtibarıyla Türkiye’de Tarımsal Gelir ve Traktörleşme İlişkisi

32. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.42

An overview of the World Agricultural Machinery Manufacturing Sector

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017

Elma Hasat Platformlarındaki Gelişmeler

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.343-347

Türk Tarım Makinaları İmalat Sanayinde Firma Performansı Üzerine Yenilik Türlerinin Etkileri

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 02 September 2014 - 05 September 2015, pp.5

Kendiyürür Meyve Hasat Makinasının İşletmecilik Parametrelerinin Belirlenmesi

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.330-333

Hassas Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler

TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.295-320

Structural Condition and Productivity of Agriculture in Turkey on the Way Towards EU Membership

Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey, 8 - 11 September 2014, vol.15, pp.65-74

Effects of the European Union Common Agricultural Policies on the Turkish Sector of Agricultural Machinery

23rd International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.127-132

AB Üyeliği Sürecinde Tarım Sektörünün Yapısal Durumu ve Verimlilik

Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.415-424

Tarım Makinalarında Kalite Kavramının Çiftçi İmalatçı Bayi Tarafından Algılanma Biçimi

Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Aydın, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.85-92

Tarım Makinalarında Kalite Maliyet İlişkileri ve Çiftçi Beklentileri

Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, Aydın, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.77-84

Books & Book Chapters

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN AGRICULTURAL INCOME AND TRACTORIZATION IN TURKEY AS OF 2020

in: CLIMATE-SMART AGRICULTURE FOR THE REAL GREEN REVOLUTION, Ahmet ÇELİK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.81-116, 2021

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals