Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Trakya University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  TÜRKİYE'DE ELEMENTER BRANŞLARDA FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2013 Postgraduate

  2008 küresel krizinin ekonomik etkileri ve kriz döneminde alınan para: Maliye politikası önlemleri

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Mesleki Gelişim Seminerleri

  Vocational Training , Yozgat Bozok Üniversitesi

 • 2007Aday Memur Temel Eğitimi

  Vocational Training , T.C. Maliye Bakanlığı Samsun Defterdarlığı Eğitim Merkezi

 • 2006Bilgisayar Operatörlüğü ve İnternet Kullanımı

  Vocational Course , Milli Eğitim Bakanlığı