Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Zootekni (Dr), Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Zootekni (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Agrıcultural Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Kıl keçi ve saanen X kıl keçi (G1) melezi erkek oğlakların besi performansı, karkas özellikleri, et kalitesi ve optimum besi süresinin belirlenmesi

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Saanen X Kıl Keçi melezi (G1) çebiçlerin erken ( 7-8 aylık ) yaşta damızlıkta kullanılabilme imkanları

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl) (Tezli)