Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Büyük İskender ve Tarihçi Kallisthenes

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum , vol.8, no.24, pp.487-501, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Arami Göçleri

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , no.29, pp.91-102, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eski Çağ Türklerinin Anadolu’daki İzleri Kurganlar

VI. International Congreson Current Debates in social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017

Eski Çağda İlk Evcil Hayvanlar ve Deve

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017

Antik Çağ’da Yozgat Tavion Harabeleri

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.48-59

Eski Çağda Yozgat’ın Tarihi Çoğrafyası

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizim Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.60-74

Antik Dönemde Türklerin Hayatında Demir

2016 Hoca Ahmet Yesevi Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

Dor Göçleri

I.Uluslararası Göç Sempozyumu, 1 - 03 December 2016

Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Öğretiminde Öğretmen Rol Modeli Olarak Ahmet Yesevi

Uluslararası (Usbes V 2016)sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2016

İlk Çağda Atın Evcilleştirilmesi Ehlileştirilmesinde Türklerin Rolü

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, 2 - 06 May 2015, vol.137

TARİH YAZIMI VE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA HERODOTOS VE THUKYDİDES

9th International Balkan Education and Science Congress, 16 - 18 October 2014, pp.302-305

Luwi Göçleri ve Luwilerin Eski Anadolu Tarihindeki Yeri

Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, 28 - 30 April 2011, pp.367-378

Divan ı Lügati t Türk ün Yazıldığı Dönemde Bağdat ta Türklerin Etkinliği

Doğumunun 1000.Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.45-53

Books & Book Chapters

Türklerde Din ve Halk İnançları

in: Türk Tarihi ve Kültürü, Ali Sinan BİLGİLİ, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.201-217, 2022

Türklerde Din ve Halk İnançları

in: Türk Tarihi ve Kültürü, BİLGİLİ Ali Sinan, Editor, Vizetek, Ankara, pp.201-217, 2022

Türklerin Kutsallaştırdığı Değer Milli Egemenlik/ Milli Hâkimiyet

in: BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI ANISINA EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER TÜRKOLOJİ, YEŞİL Yılmaz, YILDIRIM Seyfullah, Editor, TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.433-452, 2022

İslam Öncesi Türklerde Eğitim

in: Türk Eğitim Tarihi, Mehmet SAĞLAM, Editor, Vizetek, Ankara, pp.15-34, 2021

HUN-ÇİN İLİŞKİLERİNDE EVLİLİK MESELESİ: METE HAN DÖNEMİ

in: TARİH TOPLUM VE İNANÇ, KARTAL Kazım, ÇABUK Fehminaz, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.83-116, 2020

Dor Göçleri Sonunda Yerleşme ve Siyasi Örgütlenme

in: Tarih Araştırmaları II, EFE, Aydın, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.1-16, 2020

HAMMURABİ KANUNLARINDA AİLE HUKUKU

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar -II Cilt 4, KIROĞLU Hasan Selim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.267-284, 2020

İskender’in Hayatında İçki

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2019/2, Prof. Dr. Zafer GÖLEN, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.961-976, 2019

ROMA İMPARATORLUĞU PARASI VE DİOCLETİANUS’UNPARA REFORMU

in: ESKİÇAĞ VE SANAT TARİHİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Nihat KARAER, Kazım KARTAL, Nurullah NEHİR, Editor, İKSAD Publishing Hause, Ankara, pp.3-35, 2019

Eski Çağ Türklerinin Anadolu’daki İzleri Kurganlar

in: Current Debates in History Politics, Oya Gözel Durmaz, Abidin Çevik, Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.285-310, 2017

Metrics

Publication

33

Project

2

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals