Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effect of Deviated Nasal Septum on Choriodal Thickness

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.31, no.5, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of chronic smoking on the meibomian glands

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, vol.39, no.12, pp.2905-2911, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Amplitude of Accommodation in Patients with Multiple Sclerosis

CURRENT EYE RESEARCH, vol.44, no.11, pp.1271-1277, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of osmoprotective eye drops on tear osmolarity in contact lens wearers

CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY-JOURNAL CANADIEN D OPHTALMOLOGIE, vol.50, no.4, pp.283-289, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

özel sayı

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.12, no.15, pp.1-4, 2019 (Other Refereed National Journals)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile İlişkili Göz Hastalıkları

BOZOK TIP DERGİSİ, vol.8, pp.39-45, 2018 (Other Refereed National Journals)

eye diseases associated with obstructive sleep apnea sybdrome

BOZOK TIP, vol.8, no.1, pp.39-45, 2018 (Other Refereed National Journals)

Conjunctival Flora in Diabetic and Nondiabetic Individuals

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.45, no.5, pp.193-196, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Diabetes mellituslu hastalarda merkezi kornea kalınlığının spektral optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, vol.24, no.3, pp.255-259, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Diyabetik ve diyabetik olmayan bireylerde konjonktiva florası

Türk Oftalmoloji Dergisi, vol.45, no.5, pp.193-196, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İntravitreal triamsinolon enjeksiyonu sonrası pupiller blok glokomu

Glokom Katarakt Dergisi, vol.10, no.4, pp.302-304, 2015 (Other Refereed National Journals)

Keratokonus hastalarında retina sinir lifi ve ganglion hücre kalınlıklarının değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.23, no.4, pp.207-11, 2014 (Other Refereed National Journals)

Lipid containing osmoprotective eye drops in contact lens wearers

CLINICAL OPHTHALMOLOGY, vol.8, pp.2091-2093, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

Bilgisayar kullanıcılarında kuru göz parametreleri ve gözyaşı osmolaritesinin değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.23, no.3, pp.167-71, 2014 (Other Refereed National Journals)

Katarakt cerrahisinin oküler biometrik parametreler ve göz içi basıncına etkisi

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.4, no.2, pp.85-89, 2014 (Other Refereed National Journals)

Keratokonus hastalarının ön segment parametrelerinin Sirius ile değerlendirilmesi

Türkiye Klnikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.23, no.2, pp.102-106, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kuru Göz Hastalarında Suni Gözyaşı Damla Kullanımının Korneanın Yüksek Sıralı Aberasyonlarına Etkisi

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, vol.44, no.2, pp.119-22, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gözyaşı menisküs parametrelerinin geleneksek kuru göz testleri ile ilişkisinin incelenmesi

Türk Oftalmoloji Dergisi, vol.43, no.6, pp.446-50, 2013 (Other Refereed National Journals)

Keratokonus tanısında optik koherens tomografi ile pakimetrik haritalama

Türk Oftalmoloji Dergisi, vol.43, no.4, pp.236-40, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

Books & Book Chapters

Katarakt Cerrahisinde Güncel Biyometri Ölçüm Teknikleri.

in: Multifokal Göz İçi Lensleri, Şencan Sadık, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.12-21, 2019