Publications & Works

Articles Published in Other Journals

”İllet-i Müthişe”: 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türkiye’de Frengi İle Mücadele

Akademik Hassasiyetler, vol.7, no.13, pp.119-148, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yeşilay Cemiyeti ve Faaliyetleri: Bağımlılıkla Mücadele, Sağlıklı ve Ahlaklı Nesiller Yetiştirme

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.55, no.1, pp.368-387, 2020 (Other Refereed National Journals)

20.Yüzyıl Başında Yozgat Sancağı İle Akdağmadeni ve Boğazlıyan Kazalarının Coğrafi, Tabii, Sosyal, Ekonomik ve İdari Durumları

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.1, pp.429-444, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Necip Fazıl’ın Fikir Dünyasında Yakın Dönem Türk Tarihi: Kavram, Olay ve Kişilikler

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.38, pp.170-184, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bir Devlet Teşekkülü: Yozgat Tekel Bira Fabrikası

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.22, pp.145-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Dr. Adnan Adıvar’da Bilim, Metodoloji ve İlim Zihniyeti

Tarihin Peşinde Uluslarası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.11, pp.127-138, 2014 (Other Refereed National Journals)

Balkanlar ve Milli Kimlikler: Bağımsızlığın ve Balkan Savaşlarının Arka Planı

Türk Yurdu, vol.32, no.303, pp.193-197, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Vatandaş ve Millet/Ulus İnşa Projesi

Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.2, pp.29-63, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hakimiyet-i Milliyye Gazetesine Göre Milli Mücadele’xxde Milliyet: Türkler, Kürtler, Çerkezler, Hristiyan Türkler, Ermeniler ve Rumlar (1920-1922)

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.15, pp.111-129, 2007 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Türkiye'de Devletçilik ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı: Kadro Hareketi Açısından Bir Değerlendirme

in: Siyasal, Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle İktisadi Krizler, BOĞA Semra, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.125-166, 2020

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, Demokrat Parti ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

in: Darbeler: Tarihi, Siyaseti ve Sosyolojisi, Alper Mumyakmaz, Editor, Orion, Ankara, pp.55-101, 2020

Dmitri Glinos(1882-1943)

in: Dünya Eğitimine Yön Verenler I, Mustafa Safran, Bahri Ata, Hüseyin Köksal, Talip Öztürk, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.391-405, 2019

Halide Edip Adıvar

in: Türk Milliyetçiliği Portreler, Şenol Durgun, Editor, A Kitap, Ankara, pp.205-229, 2019

Balkanlar ve Milli Kimlikler:Bağımsızlığın ve Balkan Savaşlarının Arka Planı

in: 100.Yılında Balkan Harbi, M.Çağatay Özdemir, Editor, Türk Yurdu Yay., Ankara, pp.305-314, 2015