Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Corrosion of Reinforcement on the Bending Behavior of Hybrid Reinforced Concrete Beams

Ulusal 8. Yapı Mekaniği Laboratuvarları Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 14 - 15 October 2022, pp.185-191

Yakın Fay Yer Hareketi Etkisindeki Asma Köprülerin Asinkronize Dinamik Analizi

7. Çelik Yapılar Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 October 2017

YAKIN FAY VE UZAK FAY YER HAREKETLERİNİN EĞİK KABLO ASKILI KÖPRÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Near-fault and far-fault ground motion effects on cable-supported bridges

10th International Conference on Structural Dynamics (EURODYN), Rome, Italy, 10 - 13 September 2017, vol.199, pp.3077-3082 identifier identifier

Metrics

Publication

6

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

16

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

27

H-Index (Scholar)

2

Project

2

Open Access

1