Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2019 - 2019 Associate Professor

  Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Deputy Head of Department

  Yozgat Bozok University

 • 2019 - Continues Head of Department

  Yozgat Bozok University

Non Academic Experience

 • 2017 - 2019 Ulusal Tüberküloz referans Laboratuvarı-Doç. Dr.

  T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı

 • 2012 - 2017 Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı -Doç. Dr

  T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı

 • 2005 - 2012 Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvar Sorumlusu- Dr. Biyolog

  T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü

 • 1993 - 2005 ELISA Lab. Sorumlusu (Biyolog)

  T.C. Sağlık Bakanlığı, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. Eği. A.H.

Courses

 • Doctorate Biyolojik Riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Postgraduate Biyolojik Riskler ve İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Postgraduate Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi

 • Undergraduate Genel Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Tıbbi Mikrobiyoloji

 • Undergraduate MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ

 • Associate Degree Uygulamalı Mikrobiyoloji

 • Associate Degree Mikrobiyoloji ve İmmünoloji