Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Türkiye ile Yunanistan arasında mübadele meselesi (1923-1930)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  XIX. asır sonlarında İçel Sancağı Anamur kazası

  Pamukkale University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2024Deprem Farkındalığı Eğitim Sertifikası

  Other , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı