Education Information

Education Information

 • 2007 - 2018 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Oksazol türevi yeni bileşiklerin sentezi ve çeşitli nükleofillerle reaksiyonları

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)