Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: MODEL ÖNERİSİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.7, no.41, pp.188-196, 2021 (Other Refereed National Journals)

İlişkisel Sosyal Sermayenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Turizmi İşletmelerinde Bir Uygulama

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.5, no.1, pp.474-485, 2021 (Other Refereed National Journals)

Turizm alanyazınında tükenmişliğin öncülleri ardılları ve model önerileri

Tourism and Recreation, vol.2, no.2, pp.118-124, 2020 (Other Refereed National Journals)

Turizm Arz ve Talebine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Eskişehir Örneği

Journal of Business Management and Economic Research, vol.6, no.4, pp.403-418, 2020 (Other Refereed National Journals)

How well Turkey-based travel agencies manage the Covid-19 pandemic crisis?

Turizm Akademik Dergisi, vol.7, no.2, pp.339-354, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TERMAL TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN İNOVASYON ALGILARI

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.38, pp.2124-2134, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eskişehir in İlinde İnanç Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme: Odunpazarı Örneği

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.4, no.4, pp.3873-3886, 2020 (Other Refereed National Journals)

Does VIX scare stocks of tourism companies?

LETTERS IN SPATIAL AND RESOURCE SCIENCES, vol.12, no.3, pp.215-232, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Bibliometric Analysis on Sustainable Tourism Studies: A Review of 8 Years (2010-2017)

Tourism Academic Journal, vol.5, no.2, pp.63-72, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TURİSTİK DESTİNASYONLARDA YEREL HALK VE TURİST GÖZÜNDEN TAŞIMA KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.15, no.3, pp.506-522, 2018 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Antecedents and Consequences of Work-Family Conflict in the Hospitality Industry

in: Handbook of Research on Human Capital and People Management in the Tourism Industry, Vânia Gonçalves Costa, Andreia Antunes Moura, Maria do Rosário Mira, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.217-242, 2021 Sustainable Development

EFFECTS OF POLITICAL CRISES ON TOURISM SECTOR

in: Researches On Science In 21st Century Turkey, Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editor, Gece Kitaplığı, pp.411-419, 2017