Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr), Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Istanbul University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Aralıklı hipoksiye maruz kalmanın fizyolojik ve performans değişkenleri üzerine kronik etkileri

  Anadolu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Farklı sprint mesafelerinde oluşan yatay-dikey kuvvetlerle sıçrama parametreleri ve izokinetik kuvvet kriterlerinin ilişkisi

  Anadolu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)