Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hafif Bilişsel Bozukluğa Sahip Olan Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktivitenin Etkileri: Bir Literatür Taraması

1. ULUSLARARASI BOĞAZİÇİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 May 2023, pp.57-62

Primer Dismenoreli Kadınlarda Ağrı ile Mücadele Yöntemleri: Sıcak Uygulama

4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.2, pp.1512-1516

Onkoloji Hastalarında Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler

Ege 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.1, pp.305-313

Hemipleji Hastalarda Görülen Omuz Ağrısında Kullanılan Rehabilitasyon Yaklaşımları

Ege 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.1, pp.298-304

KOAH’lı Hastalara Uygulanan Solunum Egzersizlerinin Solunum Fonksiyon Testi Üzerindeki Etkinliği

4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.2, pp.1505-1511

Adaptation of the Keele Assessment of Participation into Turkish: Validity and Reliability Studies

5th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in A Changing World, Turkey, 26 March 2022, pp.121-122

PARKİNSON HASTALIĞI ve DENGE PROBLEMLERİ: SİSTEMATİK BİR DERLEME

2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.2, pp.671-681

MULTİPLE SKLEROZDA KULLANILAN TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERDEN BİRİ OLAN SOĞUK UYGULAMANIN SONUÇLARI

2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.2, pp.1024-1028

Parkinson Hastalarında Çift Görev Eğitimi Üzerine Bir Çalışma

7.ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 10 - 12 December 2021, pp.532-541

Yaşlı Birey ve Egzersiz Başlıklı Tezlerin İncelenmesi

ULUSLARARASI SİİRT BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Siirt, Turkey, 05 November 2021, vol.3, pp.290-301

Postpartum Depresyon Prevalansı ve Buna Etki Eden Faktörleri İnceleyen Lisansüstü Tezlerin Derlenmesi

Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 08 February 2021 Sustainable Development

Sistematik Derleme: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Çocuklarda Fiziksel Aktivitenin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkileri

GEVHER NESİBE 4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Sistematik Derleme: ALS Hastalarında Solunum Egzersizlerinin Rolü

GEVHER NESİBE 4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019

Books & Book Chapters

Nöroinflmasyon ve Egzersiz

in: Sağlık Bilimleri Alanında Gelişmeler, Salim Güngör, Editor, Platanus Yayınevi, Ankara, pp.605-628, 2023

COVID-19 Pandemic and Innovative Approaches in Elderly Rehabilitation

in: Current Reviews in Public Health II , Ferdi TANIR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.17-24, 2021 Sustainable Development

Palyatif Bakımda Non Farmakalojik Tedavi Yaklaşımları

in: GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA DAHİLİ BİLİMLER II, Turan Hamdiye, Kurtuluş Şerif, Bucak Feray, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.61-92, 2021

Çocuk ve Adölesan Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarında Çevre Unsurları

in: Academic Developments on Health Sciences, Soslu Recep, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.357-363, 2021

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Duyusal Bütünleme Terapisi

in: Recent Advances in Health Sciences, Dalkılıç Mehmet Editör Yardımcısı Keskinkaya Banu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.257-266, 2020

Metrics

Publication

22

Project

1
UN Sustainable Development Goals