Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Natural And Applıed Scıences, Tarla Bitkileri (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Tez

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Van-Erciş ekolojik koşullarında bazı sorgum ve sorgun-sudanotu melezi çeşitlerinin arpadan sonra ikinci ürün olarak yetiştirilme olanakları

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri (Yl) (Tezli)