Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2021 - 2024 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Eğitim Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Teaching Turkish to Bilingual Turkish Children

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate TEACHING WRITING

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi 4

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı 2

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi 2

 • Undergraduate Linguistic

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS TEZİ

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi 3

 • Undergraduate Dil Bilgisi Öğretimi

 • Undergraduate Türk Dil Bilgisi 1

 • Postgraduate Uzmanlık Alanı

 • Undergraduate Okuma Eğitimi

 • Undergraduate Osmanlı Türkçesi 1

 • Undergraduate Kelime Öğretimi

 • Undergraduate Türk Dili 1

 • Undergraduate Eski Türk Edebiyatı 1

 • Undergraduate Türk Dili 2