Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anthony Giddens’in Din Hakkındaki Görüşleri

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.33-41

Habermas’ta Avrupa Kimliği ve Avrupa Birliğinin Geleceği

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.227-237

Sokak Kültürü ve Sokağın Sosyalleşmeye Etkisi Bağlamında Bir Çizgi Film Analizi ‘Rafadan Tayfa Örneği"

4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.394-406

Şeffaflık, Medya ve Özel Yaşam: Ötekinin Şeffaflığı

4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.432-441

4-6 Yaş Arası Okul Öncesi Dini Eğitim: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları (Yozgat İli Örneği)

4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.407-431

Yozgat Manilerinde Mizah Anlayışı

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016

Çorum Manilerinde Toplumsal Temalar

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016

Din ve Trafik Sempozyumu, Malatya, Turkey, 8 - 09 April 2016

Popüler Kültür ve Reklamlarda Tüketen Çocuk İmajı

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016

Mehmet Akif’te Adalet ve Devlet

III. Arab-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2013

Sosyal Medya ve Ortadoğu Halk Hareketleri: Mısır Devrimi

Uluslararası Ortadoğu Sosyolojisi Kongresi, Elazığ, Turkey, 28 - 30 June 2012

Çocukların Sosyalleşmesinde Çocuk Oyunlarının Rolü ve Önemi (Kütahya Merkez Örneği)

Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 May 2012, pp.291-304

Kafkaslardan Anadolu’ya Bir Sanat Elçisi Olarak Âşık Şenlik

Âşık Şenlik Sempozyumu (Kafkas Üniversitesi-Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), Kars, Turkey, 25 - 27 March 2012, pp.147-167

Social Network and Virtual Organization: Popular Movements in the Middle East

Arab-Turkish Congress of Social Sciences, Cairo, Egypt, 17 - 19 March 2012

Türkler ve Araplar Arasındaki Ortak Kültürün Geliştirilmesinde TRT Arapça'nın Rolü

Arab – Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2010

Metrics

Publication

21