Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TUTUMLARI VE SOSYAL ADALET EĞİLİMLERİ

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 28 April 2023

Özel Okullarda İşe Alım Sürecinde Yaşanan Ayrımcılık

IXth International Eurasian Educational Research Congress’, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.442-444