Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji (Dr), Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2008 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Türkiye’xxde müzik eğitiminin sosyolojik çözümlemesi:Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde sosyolojik bir araştırma

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Türkiyedeki modernleşme sürecinde müzik

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler (Yl) (Tezli)