Publications & Works

Articles Published in Other Journals

JÜRGEN HABERMAS’IN İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI ve KAMUSAL ALAN KAVRAMININ ANALİZİ

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, no.37, pp.171-180, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kitle Endüstrisi ve Kitle Kültürü Kavramlarının Frankfurt Okulu Düşüncesi Üzerinden Analizi

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.49-64, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

MÜZİK EĞİTİMİNİN MODERN SOSYOLOJİ TEORİLERİ ÜZERİNDEN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.50, pp.577-594, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE MÜZİKTE MODERNLEŞME

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, vol.4, no.2, pp.310-318, 2018 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TOPLUMSAL VE EKONOMİK STATÜYE DAYALI EŞİTSİZLİKLER

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstirtüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.463-492, 2018 (Other Refereed National Journals)

MÜZİK SOSYOLOJİSİNDE T. W. ADORNO’NUN YERİ

Alternatif Politika, vol.10, no.1, pp.111-130, 2018 (Other Refereed National Journals)

Müzik Eğitiminde Toplumsal Adalet Kavramı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.2153-2164, 2016 (Other Refereed National Journals)

Okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinliklerinde yaşadığı sorunlar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.79-100, 2013 (Other Refereed National Journals)

Müzikte Özgürlük

Serbest Çizgi, no.15, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A LOOK AT MUSIC EDUCATION FROM THE STANDPOINT OF SOCIOLOGY THEORIES

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 24 - 30 August 2016, pp.39-44 Sustainable Development identifier

ADORNO AND MUSIC

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 24 - 30 August 2016, pp.81-87 identifier

Books & Book Chapters

Bağımlılığın Toplumsal Arka Planı: Şiddet ve Toplumsal Travmalar

in: Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Kitap-3, Prof. Dr. Durmuş Ali ARSLAN, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.191-210, 2019

Kentleşme ve Çevre Sorunları

in: Sağlık-Toplum-Bilim IV, Prof. Dr. D. Ali ARSLAN, Prof. Dr. Bekezhan AKHAN, Prof. Dr. Galib SAYILOW, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.63-82, 2019

The Role of Social Status Differences and Inequalities in The Formation of Musical Meaning

in: The Most Recent Studies in Science and Art- Volume 1, Hasan Arapgirli, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, robert Elliot, Dilek Atik, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.553-567, 2018

A Look at Music Education From The Standpoint of SociologicalTheories

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences- II, Bülent Cerciş TANRITANIR, Sevilay ÖZER, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.277-284, 2018

Müzik ve Toplum

in: Kültür, Sanat, Edebiyat Sosyolojisi, Durmuş Ali Arslan, Gülten Arslan, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.367-393, 2018

Çevre Boyutuyla Toplum

in: Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak, Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.477-499, 2016