Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN BAZI SEKTÖR ENDEKSLERİNİN AYLIK İHRACAT RAKAMLARINA ETKİSİ: ROBUST REGRESYON MODELİ UYGULAMASI

Turkish Studies-Social Sciences, vol.14, no.4, pp.1577-1590, 2019 (Other Refereed National Journals)

Various Suggestions about What Needs to be Done to improve the quality of Banking and Finance Education in Turkey

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.110-125, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kripto Para Birimlerinin Parlak Geleceği

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.17, pp.605-625, 2019 (Other Refereed National Journals)

FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ EKONOMİ VE FİNANSAL PİYASALARA SAHİP ÜLKELERE AİT BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.249-259, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Teknolojik Risk Yönetiminde İnternet Bankacılığının Fırsat ve Tehditleri

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.158-171, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobbing’in Çalışanların Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul’da Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.154-169, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler

Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-19, 2018 (Other Refereed National Journals)

2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.4, pp.531-538, 2018 (Other Refereed National Journals)

GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.495-514, 2018 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Türkiye'de Koronavirüs Pandemisi Nedenli Sorunların Çözümüne Getirilen Para ve Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

in: Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye, MÜNYAS TURGAY, Editor, TESAM Kitaplığı - Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.103-124, 2021

Türk Tekstil ve Giyim Sektöründe Girişim Finansmanı ve Bankacılık Açısından Değerlendirilmesi

in: Girişimcilik Perspektifinde Türk Tekstil ve Giyim Sektörü, Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARA, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ESMER, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.9-18, 2020

Döviz Kurunun ve Kredi Temerrüt Takasının Bankacılık Endeksi Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

in: İktisadi ve Mali Analiz, Dr. Öğretim Üyesi Özlem ÜLGER, Editor, İKSAD Publishing House, pp.55-80, 2019

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZEN BOZUCU İNOVASYON: KİTLESEL FONLAMA

in: İşletme ve Yönetim Araştırmaları 2, Azmi YALÇIN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.15-32, 2019

Jeopolitik Risk ile Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki:Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi

in: Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusy, Prof. Dr. Emine İNANIR, Prof. Dr. Osman KÖSE, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.59-74, 2019

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL UYGULAMALAR ÜZERİNE ELEŞTİRİLER VE YENİ GÖRÜŞLER

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar 2, Sinan SÖNMEZ, Ertan ÖZÇOBAN, Dursun BALKAN, Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.363-384, 2019

Döviz Kurunun ve Kredi Temerrüt Takasının Bankacılık Endeksi Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

in: İktisadi ve Mali Analiz, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ülger, Editor, İKSAD Publishing House, pp.55-80, 2019

2008 ABD KRIZINDEN KÜRESEL FINANSAL KRIZE: GELIŞMIŞ VE GELIŞMEKTE OLAN BORSA ENDEKSLERI ARASINDAKI NEDENSELLIK İLIŞKISI

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1, ÖZDAŞLI Kürşat, Demir Murat Cem, TİRE Olcay, ARVAS ibrahim Sena, ODABAŞ Uğur Köksal, ELAGÖZ İsmail, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.539-571, 2018