Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Anadolu University, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Hedef maliyetleme ve Türk imalat işletmelerinde uygulanması

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  Enflasyonun finansal tablolar ve maliyetler üzerindeki etkilerinin genel fiyat düzeyi muhasebesine göre düzeltilmesi ve bir uygulama

  Anadolu University, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finansman Bölümü