Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1996 - Continues Assistant Professor

  Yozgat Bozok University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Managerial Experience

 • 2022 - 2025 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 1995 - 2025 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Rektörlük, Türk Dili

 • 2021 - 2022 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2015 - 2022 Director of the Center

  Yozgat Bozok University, Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih Ve Kültür Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2012 - 2021 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2016 - 2019 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Courses

 • Undergraduate FARSÇA II

 • Undergraduate OSMANLI TÜRKÇESİ

 • Undergraduate OSMANLI TÜRKÇESİ III

 • Undergraduate FARSÇA I

 • Postgraduate MESNEVİ EDEBİYATI

 • Undergraduate İLİMİ ARAŞ. MET. I (TEZ)

 • Postgraduate METİN ŞERHİ VE TAMİRİ I

 • Undergraduate METİN ŞERHİ I

 • Undergraduate KLASİK OSMANLI METİNLERİ

 • Undergraduate İLİMİ ARAŞTIRMA METNİ II (TEZ)

 • Undergraduate METİN ŞERHİ II

 • Postgraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI SEMİNERİ I

 • Undergraduate TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS TEZİ

 • Undergraduate KLASİK MANZUM METİNLER

 • Undergraduate ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ

 • Undergraduate ESKİ TÜRK EDEBİYATI V

 • Postgraduate MUKAYESELİ DİVAN ŞİİRİ ŞERHİ

 • Undergraduate ESKİ TURK EDEBİYATI VI

 • Postgraduate METİN NEŞRİ VE PROBLEMLERİ

 • Undergraduate METİN ŞERHİ

 • Undergraduate ESKİ HARFLİ METİN İNCELEMESİ I

 • Postgraduate MESNEVİ EDEBİYATI I

 • Undergraduate TDE 316 Farsça II (İ.Ö.)

 • Undergraduate TDE 102 Osmanlı Türkçesi II (İ.Ö.)

 • Postgraduate TDE 510 Mukayeseli Divan Şiiri Şerhi

 • Undergraduate TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV (İ.Ö.)

 • Postgraduate TDE 512 Divan Şiirinin Zirve Şahsiyetleri

 • Undergraduate TDE 102 Osmanlı Türkçesi II

 • Undergraduate TDE 316 Farsça II

 • Undergraduate TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV