Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Erciyes University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Pr., Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Bazı visinal diketo-furan sistemlerinin hidrazonlar, izosiyanatlar, üretanlar ile reaksiyonlarının deneysel ve semiempirik verileri

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1996 Postgraduate

  Semi ve tiyosemikarbazit ile türevlerinin 1,3-diketon yapısındaki bileşiklerle reaksiyonlarının araştırılması

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English