Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2012 - 2016 Research Assistant

    Yozgat Bozok University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Courses

  • Undergraduate Osmanlı Türkçesi 2

  • Undergraduate Klasik Manzum Metinler

  • Undergraduate İlmi Araştırma Metotları ve Bitirme Tezi

  • Undergraduate Edebi Bilgiler

  • Undergraduate Kompozisyon

  • Undergraduate Osmanlı Türkçesi 1