Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ İNCELENMESİ: BORSAİSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA

Route Educational and Social Science Journal, vol.6, no.9, pp.124-135, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MEZUN OLDUKLARI OKULLARA VE BÖLÜMLERE GÖRE ANALİZİ

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.2, no.4, pp.81-101, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN DAIRY PRODUCTION OPERATIONS: A COMPARISON OF MILK PRODUCTION BUSINESS IN TURKEY AND BRAZIL

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.2, pp.245-266, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDAKİ STAJ UYGULAMALARININ ETKİNLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ: YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ

İnternational Journal of Disciplines in Economics Administrative Sciences Studies, vol.3, no.4, pp.437-443, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SÜT ÜRETİM İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.125-137, 2017 (Other Refereed National Journals)

RISK MANAGEMENT IN DAIRY PRODUCT COMPANIES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.4, no.2, pp.125-137, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Staj Uygulamalarinin Etkinliliği ve Verimliliği: Yozgat İli Örneği.

International Journal Of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, vol.3, no.6, pp.437-443, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

Kreuger Skandalı

in: İktisat ve İşletme Üzerine-1, TAŞKAYA ARZU BAYKARA, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Ankara, pp.194-207, 2020

Türkiye’de Denetim Raporu’nda Meydana Gelen Değişimin İncelenmesi

in: Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalıışmalar 2019 Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kubilay ÖZYER, Doğan BOZDOĞAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.164-174, 2019

BDS 701 KAPSAMINDA KİLİT DENETİM KONULARI: ENERJİSEKTÖRÜ İNCELEMESİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2Alanında Yeni Ufuklar, Sinan SÖNMEZ, Ertan ÖZÇOBAN, Dursun BALKAN, Hüseyin KARAKUŞ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.511-527, 2019

Küçük Lokantaların Faaliyetlerinde İç Kontrolün Etkinliği: Yozgat İlinde Bir Araştırma

in: FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA TURİZM ARAŞTIRMALARI, Esra MANGAN, Editor, İKSAD YAYINEVİ, pp.4-46, 2018

Evaluation of Perspectives on The Accounting and Independent Auditor’xxs Professions of University Students: An Econometric Analysis

in: DİSCUSSİONS BETWEEN ECONOMİC AGENTS: INDIVIDUALS, FİRMS AND COUNTRİES, Assoc. Prof. Okyay UCAN, Editor, İKSAD YAYINEVİ, pp.104-163, 2018