Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlahiyat Son Sınıf Öğrencilerinin Dini Hitabet Yeterlikleri DİB ve Din Görevlileri ve Din Hizmetleri İle İlgili Görüşleri

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.10, pp.79-115, 2019 (Other Refereed National Journals)

4-6 Yaş Grubu Kur’xxan Kursları Ebeveyn Memnuniyeti: Bayburt İl Örneği

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.7-38, 2019 (Other Refereed National Journals)

Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları Araştırmaları Bulgularının Dini Erteleme Açısından Yorumlanması

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.24, pp.747-780, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kuran Öğretiminde Temel Boyutlar

Ekev Akademi Dergisi, no.72, pp.263-290, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din Eğitiminde Bütüncül Dünya Görüşü Çerçevesinde Bütünsel Öğrenme

Bayburt Üniverssitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.74-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

Felsefe ve Din Eğitimi İlişkisinde Felsefi Kazanımlar

Ekev Akademik Dergi, no.64, pp.195-224, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayat Boyu Öğrenme ve Din Eğitimi

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Dergisi, vol.3, no.3, pp.43-66, 2015 (Other Refereed National Journals)

Din Eğitiminde Alışkanlık Bilinci

Sosyal Bilimler Ekev Akademik Dergi, no.60, pp.73-96, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmam Hatip liselerinde Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersi Öğretimi ve Mesleki Uygulamalar

Ekev Akademik Dergi, no.57, pp.503-524, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salih Amelin Düşünsel Arka Planı Olarak Ayet Okuryazarlığı

Ekev Akademik Dergi, no.56, pp.69-82, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din Eğitimini Etkileyen Bazı Etmenler

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, vol.4, no.7, pp.53-69, 2013 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters

Doğal Çevre ile Etkileşim

in: Değerler Etkileşiminde Kendinini Gerçekleştirme, ÖMER DEMİR, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, Ankara, pp.301-344, 2019

Bilgi ile Etkileşim: Bilgide Kendini Gerçekleştirme

in: Değerler Etkileşiminde Kendinini Gerçekleştirme, ÖMER DEMİR, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, Ankara, pp.137-186, 2019

Kendini Gerçekleştirme Süreci: İnsanın Kendini Zamanda Gerçekleştirmesi

in: Değerler Etkileşiminde Kendinini Gerçekleştirme, ÖMER DEMİR, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, Ankara, pp.345-397, 2019

Kendinle Etkileşim: Kendini Kendinde Gerçekleştirme

in: Değerler Etkileşiminde Kendinini Gerçekleştirme, ÖMER DEMİR, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, AANKARA, pp.63-126, 2019

Dini Rehberlikte Kendini Gerçekleştirme: Teorik Arkaplan

in: Değerler Etkileşiminde Kendinini Gerçekleştirme, ÖMER DEMİR, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, Ankara, pp.9-61, 2019

Gayb ile Etkileşim: Kendini Gaybta Gerçekleştirme

in: Değerler Etkileşiminde Kendinini Gerçekleştirme, ÖMER DEMİR, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, Ankara, pp.185-237, 2019

Sosyal Etkileşim: Kendini İnsanda Gerçekleştirme

in: Değerler Etkileşiminde Kendinini Gerçekleştirme, ÖMER DEMİR, Editor, İLAHİYAT YAYINLARI, Ankara, pp.239-300, 2019

Din Eğitiminde Estetik (Ahsenu’l Amel)

Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2017