Education Information

Education Information

  • 2012 - 2017 Expertise In Medicine

    Inonu University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2017 Expertise In Medicine

    Timpanomastoidektomilerde videolaringoskopi ile kas gevşeticisiz entübasyonun hemodinami ve entübasyon koşullarına etkisi

    Inonu University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri