Education Information

Education Information

 • 2023 - Continues Doctorate

  National Defense University, Alparslan Defense Scıences Instıtute, Department Of Mılıtary Hıstory, Turkey

 • 2019 - 2022 Postgraduate

  Police Academy, Institute Of Security Sciences, Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2014 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Yeni Güvenlik Yaklaşımları Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Sağlık Güvenliği Politikaları: Covid-19 Pandemisi Örneği Sustainable Development

  Police Academy, Institute Of Security Sciences