Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRK BASININA GÖRE, MAHMUT MAKAL'IN 'BİZİM KÖY' İSİMLİ ESERİNİN 1950 SEÇİM PROPAGANDALARINA ETKİSİ

AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , vol.9, no.27, pp.287-303, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SİYASİ ÜSLUP MESELESİ BAĞLAMINDA RENKLERİN SAVAŞI (6 EYLÜL 1987 REFERANDUMU)

TARİHÇİ, vol.1, no.2, pp.54-78, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

6 EYLÜL 1987 REFERANDUMUNDA TURGUT ÖZAL VE SÜLEYMAN DEMİREL'İN FAALİYETLERİ

Journal of Hıstory School, no.51, pp.961-989, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

DEĞİŞEN PARTİLER, DEĞİŞMEYEN SİYASET; 1950 ESKİŞEHİR VE 1958 ÇANKIRI SEL FELAKETLERİ

AKADEMİK HASSASİYETLER, vol.8, no.15, pp.315-339, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SİYASİ YASAKLARIN SONU: 6 EYLÜL 1987 REFERANDUMUNDA ERDAL İNÖNÜ ve BÜLENT ECEVİT'İN FAALİYETLERİ

HISTORY STUDIES, vol.13, no.1, pp.301-322, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TAŞRADAN DEMOKRASİYE AÇILAN KAPI: İSMET İNÖNÜ’NÜN 14 – 26 EYLÜL 1947 TARİHLİ YURTİÇİ GEZİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.54, pp.279-297, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

14 TEMMUZ 1958 IRAK DARBESİNİN TÜRK İÇ POLİTİKASINA YANSIMALARI

Turkısh Studies, vol.12, no.31, pp.41-60, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazeteciliğe Adanmış Bir Ömür: Metin Toker

CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.26, pp.91-124, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Üçüncü Türk Dil Kurultayının Anadolu daki Yansımaları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.48-53, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

14 MAYIS 1950 SEÇİMLERİNDE ŞİDDET POLİTİKASI VE MİLLİ BİRLİK TEMALARI

TURKISH STUDİES, vol.11, no.11, pp.29-52, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN SANCILI DOĞUMU: 1946 SEÇİMLERİ

Turkish Studies, vol.10, no.1, pp.251-272, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üçüncü Türk Dil Kurultayı ve Yozgat

I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.2, pp.322-328

1954 - 1960 Türkiye Örneği Bağlamında Ilımlı Sol Aydınların Demokrasi Algısı

Social Sciences and Humanities in Focus(Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar), Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.1076-1089

Ermeni Ruhiyyatında Bağımsızlık Fikri

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu: Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2008, vol.3, pp.391-403

Books & Book Chapters

1954 - 1960 Türkiye Örneği Bağlamında Ilımlı Sol Aydınların Demokrasi Algısı

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Cem CAN - Abdurrahman KİLİMCİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1076-1089, 2016