Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Zootechnıcs, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Zootechnıcs, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Zootechnıcs, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Konya ilinde soykütüğü çalışmaları yapılan işletmelerde yetiştirilen siyah alaca ineklerin bazı fizyolojik ve morfolojik özellikleri üzerine araştırmalar

  Selcuk University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Yerli Kara Sığırlarda Bazı Kan Proteinleri (hemoglobin, transferrin) ve Süt Proteinleri ( a S1- kazein ve B- laktoglobulin) Polimorfizmi

  Selcuk University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English