Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - 2020 Associate Professor

  Yozgat Bozok University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Vice Dean

  Yozgat Bozok University

 • 2015 - 2016 Vice Dean

  Yozgat Bozok University

Courses

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS TEZ

 • Undergraduate HADİS I

 • Postgraduate KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I

 • Postgraduate HADİS TARİHİ

 • Undergraduate HADİS V

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS TEZİ

 • Undergraduate BİTİRME ÖDEVİ

 • Undergraduate HADİS VE SÜNNETTE ÇAĞDAŞ YOURMLAR

 • Undergraduate HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II

 • Undergraduate HADİS İLİMLERİ VE SUSULÜ

 • Postgraduate YÜKSEK LİSANS SEMİNRERİ

 • Undergraduate SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ

 • Undergraduate HADİS II

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Postgraduate TEZ ÇALIŞMASI

 • Undergraduate HADİS I (ARAPÇA)

 • Undergraduate HADİSTE ÇAĞDAŞ YORUMLAR

 • Postgraduate UZMANLIK ALANI

 • Undergraduate HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I (ARAPÇA)

 • Undergraduate HADİS III

 • Undergraduate HADİS TARİHİ VE USULÜ

 • Undergraduate HADİSTE METİN TENKİDİ

 • Undergraduate Hz. MUHAMMEDİN SÖZ VE ÖĞRETİLERİ

 • Undergraduate Hitabet ve Mesleki Uygulama

 • Undergraduate HADİS METİNLERİ

 • Undergraduate GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ

 • Undergraduate TRANSLATIONS AND INTERPRETATIONS OF HADITH

 • Postgraduate Hadis Ve Kelam

 • Postgraduate Hadis Usulü

 • Undergraduate Hz. Peygamberin Söz Ve Öğretileri

 • Doctorate Hadis Tarihi ve Usulü

 • Postgraduate İHTİLAFU’L-HADİS

 • Postgraduate MEVZU HADİSLER