Foreign Languages

English, C1 Advanced
Spanish, B1 Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri Eğitim Panelleri Serisi, Trakya Üniversitesi ve European Association Science Editors (EASE), 2021
Vocational Training, Moral Foundations of Politics, Yale University (through Coursera), 2020
Vocational Training, The Ancient Greeks, Wesleyan University (through Coursera), 2020
Vocational Training, Introduction to Contemporary Geopolitics, HSE University (through Coursera), 2020
Vocational Training, The Modern World, Part Two: Global History since 1910, University of Virginia (through Coursera), 2020
Vocational Training, The Modern World, Part One: Global History from 1760 to 1910, University of Virginia (through Coursera), 2020
Vocational Training, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Eğitim Programı , Ankara Üniversitesi - European Communities Research and Application Center, 1999
Vocational Training, T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu (8. Dönem), T.C. Ziraat Bankası, 1996

Dissertations

Doctorate, Hükümet sistemlerinin sosyoekonomik göstergelere göre karşılaştırılması: Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri, Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler (Dr), 2018
Postgraduate, Tabakalaşma olgusu analizlerinde kullanılan ölçekler, Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), 2006

Research Areas

Political Science, Politics and Social Sciences

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Yozgat Bozok University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2018 - Continues

Academic and Administrative Experience

Deputy Head of Department, Yozgat Bozok University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2022 - Continues
Vocational School Management Board Member, Yozgat Bozok University, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, 2021 - Continues
Head of Department, Yozgat Bozok University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2021 - 2022
Head of Department, Yozgat Bozok University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2020 - 2022
Deputy Head of Department, Yozgat Bozok University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2020 - 2021

Courses

CONTEMPORARY STATE SYSTEMS, Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
HISTORY OF POLITICAL THOUGHTS I, Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
HISTORY OF POLITICAL THOUGHTS I, Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
SOCIAL MOVEMENTS, Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
HISTORY OF POLITICAL THOUGHTS II, Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020
YÜKSEK LİSANS TEZİ, Postgraduate, 2021 - 2022
COMPARATIVE POLITICS, Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021
Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE I, Undergraduate, 2021 - 2022
SOCIAL MOVEMENTS, Undergraduate, 2020 - 2021, 2018 - 2019
POLITICAL THEORY, Postgraduate, 2021 - 2022
CURRENT AFFAIRS IN LATIN AMERICA, Postgraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
HISTORY OF POLITICAL THOUGHTS II, Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020
POLITICAL SCIENCE, Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Postgraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021
POLITICAL SCIENCE, Undergraduate, 2021 - 2022
CONTEMPORARY STATE SYSTEMS, Undergraduate, 2020 - 2021, 2019 - 2020
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE II, Undergraduate, 2019 - 2020
POLITICAL ADMINISTRATON IN ANCIENT GREEK, Undergraduate, 2020 - 2021
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS, Postgraduate, 2020 - 2021
POLITICAL ADMINISTRATON IN ANCIENT GREEK, Undergraduate, 2020 - 2021
INTERNATIONAL SOCIAL MOVEMENTS, Undergraduate, 2020 - 2021
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES, Undergraduate, 2019 - 2020
Postgraduate, 2020 - 2021
POLITICAL SOCIOLOGY, Undergraduate, 2018 - 2019
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES, Undergraduate, 2018 - 2019
POLITICAL SOCIOLOGY, Undergraduate, 2018 - 2019
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES, Undergraduate, 2018 - 2019
POLITICAL SOCIOLOGY, Undergraduate, 2018 - 2019
POLITICAL SOCIOLOGY, Undergraduate, 2018 - 2019

Advising Theses

Özmen Y. P., Ekmekcioğlu A., VENEZUELA'DA YAŞANAN KRİZLE BAĞLANTILI OLARAK GÖÇ EDEN VENEZUELALILARIN STATÜLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME, Postgraduate, B.EŞMEBAŞI(Student), 2022

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Özmen Y. P., TUBITAK Project, Kırsal Kalkınmada Evlilik Bağıyla Gelen Düzenli Göçün Rolü: Yozgat'ta Faslı Kadınlar Örneği, 2023 - 2024

Activities in Scientific Journals

Bozok İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Assistant Editor/Section Editor, 2023 - Continues
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Assistant Editor/Section Editor, 2019 - Continues
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Publication Committee Member, 2019 - Continues

Metrics

Visual Activities

Özmen Y. P., Radio Program, 2021 - 2022

Non Academic Experience

Università di Pisa
Public Corporation, Turkish Statistical Institute
Public Corporation, T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ticari Krediler ve Pazarlama
Public Corporation, T.C. Ziraat Bankası - General Directorate, Commercial Credits and Credit Marketing
Public Corporation, T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu