Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri
İspanyolca, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri Eğitim Panelleri Serisi, Trakya Üniversitesi ve European Association Science Editors (EASE), 2021
Mesleki Eğitim, Moral Foundations of Politics, Yale University (Coursera), 2020
Mesleki Eğitim, The Ancient Greeks, Wesleyan University (Coursera), 2020
Mesleki Eğitim, Introduction to Contemporary Geopolitics, HSE University (Coursera), 2020
Mesleki Eğitim, The Modern World, Part Two: Global History since 1910, University of Virginia (Coursera), 2020
Mesleki Eğitim, The Modern World, Part One: Global History from 1760 to 1910, University of Virginia (Coursera), 2020
Mesleki Eğitim, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Eğitim Programı , Ankara Üniversitesi - Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), 1999
Mesleki Eğitim, T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu (8. Dönem), T.C. Ziraat Bankası, 1996

Yaptığı Tezler

Doktora, Hükümet sistemlerinin sosyoekonomik göstergelere göre karşılaştırılması: Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler (Dr), 2018
Yüksek Lisans, Tabakalaşma olgusu analizlerinde kullanılan ölçekler, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), 2006

Araştırma Alanları

Siyaset Bilimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2018 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2022 - Devam Ediyor
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, 2021 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2021 - 2022
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2020 - 2022
Bölüm Başkan Yardımcısı, Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 2020 - 2021

Verdiği Dersler

ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
TOPLUMSAL HAREKETLER, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
YÜKSEK LİSANS TEZİ, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
BİTİRME ÖDEVİ/STAJ, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I, Lisans, 2021 - 2022
TOPLUMSAL HAREKETLER, Lisans, 2020 - 2021, 2018 - 2019
SİYASET TEORİSİ I, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
LATİN AMERİKA’DA GÜNCEL SORUNLAR, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
SİYASET BİLİMİ, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021
SİYASET BİLİMİ, Lisans, 2021 - 2022
ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ, Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II, Lisans, 2019 - 2020
ANTİK YUNAN YÖNETİM ANLAYIŞI, Lisans, 2020 - 2021
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
ANTİK YUNAN YÖNETİM ANLAYIŞI, Lisans, 2020 - 2021
ULUSLARARASI TOPLUMSAL HAREKETLER, Lisans, 2020 - 2021
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans, 2019 - 2020
SEMİNER, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
SİYASET SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2018 - 2019
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Lisans, 2018 - 2019
SİYASET SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2018 - 2019
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Lisans, 2018 - 2019
SİYASET SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2018 - 2019
SİYASET SOSYOLOJİSİ, Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

Özmen Y. P., Ekmekcioğlu A., VENEZUELA'DA YAŞANAN KRİZLE BAĞLANTILI OLARAK GÖÇ EDEN VENEZUELALILARIN STATÜLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME, Yüksek Lisans, B.EŞMEBAŞI(Öğrenci), 2022

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Özmen Y. P., TÜBİTAK Projesi, Kırsal Kalkınmada Evlilik Bağıyla Gelen Düzenli Göçün Rolü: Yozgat'ta Faslı Kadınlar Örneği, 2023 - 2024

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Bozok İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2023 - Devam Ediyor
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2019 - Devam Ediyor
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2019 - Devam Ediyor

Metrikler

Yayıncılık Etkinlikleri

Özmen Y. P., Dünyadan Sesler, Radyo Programı, 2021 - 2022

Akademi Dışı Deneyim

Università di Pisa
Kamu Kuruluşu, Türkiye İstatistik Kurumu, Fiyat İstatistikleri, Eğitim Harcamaları İstatistikleri
Kamu Kuruluşu, T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ticari Krediler ve Pazarlama
Kamu Kuruluşu, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticari Krediler ve Pazarlama
Kamu Kuruluşu, T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu