[Cu(CN)4]-2 içeren Koordinasyon Bileşiğinin Sentezi Karekterizasyonu, Anti-bakteriyel ve Anti kanser aktivitesinin incelenmesi


Korkmaz N. , Göğebakan E.(Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: December 2021

Project Abstract