Estimation of Genetic Parameters of Growth, Conformation, Morphometric, Feather, Slaughter and Meat Quality Traits in local genotype geese


Öçalan O.(Executive), Baş H., Boz M. A., Kaya Y. A., Yıldırım Y., Gültekin Y., et al.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2023 - 2025

  • Project Type: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Begin Date: January 2023
  • End Date: December 2025