Çilek Bitkisinde Vanadyum ve Kurşun Ağır Metallerinin Metallothionein ve miR398 Hedef Genleri Üzerine Etkisi


Korkmaz N. (Executive) , Ceylan Y., Ceylan K. B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: December 2020