Diyabetik rat yara modelinde Lucilia sericata larvaları ve Centaurea depressa ekstraktlarının kombine kullanımında yara iyileştirici aktivitelerinin histopatolojik olarak araştırılması


Baş H., Koç M., Mollahaliloğlu S.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2022
  • End Date: October 2023