Pıtrak (Xanthium strumarium L.) tohum yağının insan lökosit ve eritrositleri üzerine etkisinin in vitro koşullarda incelenmesi


Uskutoğlu T., Baş H., Eroğlu H. E., Doğan H. (Executive), Coşge Şenkal B., Cesur C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: September 2021