Yerli Irk kazlarda suni tohumlamanın döllülük ve kuluçka sonuçlarına etkilerinin belirlenmesi.


Creative Commons License

Baş H., Boz M. A. (Executive), Sarıca M., Yamak U. S., Erensoy K., Cilavdaroğlu E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Bu çalışmada yerli kazlara uygulanan suni tohumlamanın döllülük ve kuluçka özelliklerine etkisi belirlenmiştir. Aynı zamanda doğal çiftleşmede ve suni tohumlamada kullanılan erkek kazların semen kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın hayvan materyalini 2 yaşında 72 dişi kaz ile doğal çiftleşmede (DÇ-1: 6 adet 1 yaşlı - DÇ-2: 6 adet 2 yaşlı) ve suni tohumlamada (ST-1: 6 adet 1 yaşlı - ST-2: 6 adet 2 yaşlı) kullanılmak üzere toplamda 24 erkek kaz oluşturmuştur. Doğal çiftleşme ve suni tohumlama deneme grupları (3 tekerrür), her bölmede 6 dişi 2 erkek olacak şekilde düzenlenmiştir. Suni tohumlamada kullanılan erkek kazlar ayrı üretim bölmelerinde yetiştirilmiştir. Semen kalite özellikleri için, semen 2 haftada bir kez alınıp, 30 dakika içerisinde analiz edilmiştir. Kuluçka özelliklerinin belirlenmesi için deneme gruplarından elde edilen yumurtalar 7 gün boyunca depolanmış ve depolamadan sonra kuluçka işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen verilere SPSS 20.0 istatistik paket programında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmış, çoklu karşılaştırmalarda Duncan testi kullanılmıştır. Denemede döllülük DÇ-1 grubunda daha yüksek, ST-1 grubunda ise en düşük olarak bulunmuştur (P<0.05). Geç dönem embriyo ölümleri en düşük ST-2 grubunda belirlenmiştir (P<0.05). Ejekulat hacmi, sperma konsantrasyonu, sperm kalite faktörü, toplam canlı sperma, normal sperma, macrosefal sperm, bükük-boyun sperm, anormal orta kısım sperma, immature sperm, diğer deformasyonlar, ölü sperma ve spermatozoa motilitesi üzerine yumurta döneminin (ocak, şubat, mart, nisan, mayıs) etkisi önemli tespit edilmiştir (P<0.05). Tohumlama şeklinin de bükük-boyun sperm, anormal orta kısım sperma (P˃0.05) hariç diğer özellikler üzerine etkisi önemlidir (P<0.05).